Hakkımızda

ECZACILIK AKADEMİSİ

Eczacılık Akademisi bir Sürekli Gelişim Merkezi’dir.

Sürekli Mesleki gelişim (SMG) bireyin başlangıç eğitiminin dışında, meslek yaşamı boyunca resmi ve gayri resmi olarak edindiği tüm bilgi, beceri ve deneyimleri kapsayan bir süreçtir.

Eczacılık açısından bakıldığında, Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) eczacıların bilgi ve becerilerinin toplumun gereksinimlerini karşılamasını güvence altına alan, mesleki bilgi ve becerilerin korunmasını ve geliştirilmesini hedefleyen ve yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir.

ECZACILIK AKADEMİSİNİN VİZYONU

Eczacılık Akademisi’nin vizyonu «Türkiye’de eczacıların ve eczacılık öğrencilerinin sürekli mesleki gelişimlerine katkıda bulunan en yararlı, en kapsamlı ve en güvenilir kurum" olmaktır.

ECZACILIK AKADEMİSİNİN MİSYONU

Eczacılık Akademisi’nin misyonu, çağdaş iletişim olanaklarından yararlanarak, eczacılara ve eczacılık öğrencilerine, geliştirdiği ve uyguladığı kendine özgü eğitimlerle sürekli mesleki gelişim çabalarında destek olmaktır.