KLİNİK ECZACILIK STANDARTLARI 2017

Klinik eczacılar, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleriyle sık ve düzenli etkileşimde oldukları sağlık hizmet yerlerinde, hastalara sunulan sağlık hizmetinin koordinasyonuna katkıda bulunan, hastalara reçete edilen ilaçlarla sürdürülen tedavinin mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşması için doktorlar, diğer sağlık uzmanları ve hastalarla doğrudan ilişki içinde çalışan eczacılardır. Klinik eczacılar, tıp merkezleri, klinikler ve sağlık hizmetlerinin verildiği diğer yerler de dahil olmak üzere doğrudan hasta bakım ortamlarında teorik ve uygulamalı eğitim görürler. Klinik eczacılara, sıklıkla, hastanın sağlık ekibinin bir parçası olarak işbirliği içinde oldukları hekimler ve/veya sağlık sistemi tarafından bir dizi ilaç karar verme işlevini yerine getirmelerini sağlayan hasta bakımı ayrıcalıkları verilir. Klinik eczacıya verilen bu ayrıcalıklar onun ilaç tedavisine ilişkin kazandığı bilgi ve klinik deneyime dayanır. İhtisas düzeyindeki bu bilgi ve klinik deneyim genellikle uzmanlık eğitimi ve uzmanlık diplomasıyla kazanılır.

Bu kitabın yayımlandığı Nisan 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de “Klinik Eczacılıkta Uzmanlık” yasayla kabul edilmiş, bu yasa gereği “Eczacılık Uzmanlık Kurulu (EUK)” oluşturulmuş ve eczacılık fakültelerimizde “Klinik Eczacılık Uzmanlık Eğitimi”ne ilişkin hazırlıklara başlanmış olmasına rağmen, henüz bir klinik eczacının görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan “Klinik Eczacılık Standartları” bulunmamaktaydı. Bu önemli eksikliği gidermek üzere uluslararası kabul görmüş klinik eczacılık standartları temel alınarak, güncel sağlık mevzuatımıza uygun “Klinik Eczacılık Standartları” hazırlanmıştır. Hazırlanan her standart bileşenlerine ayrılarak detaylandırılmış ve titiz bir çalışma ile güncel sağlık mevzuatı ile ilişkilendirilmiştir. "Klinik Eczacılık Standartları" kitabının eczacılıkta önemli bir uygulama ve uzmanlık alanı olan “Klinik Eczacılık” konusundaki çalışmaların etkin ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için yararlı olmasını ve sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlamasını dilerim.

E-KİTAP İNDİR

Değerli ziyaretçi,

KLİNİK ECZACILIK STANDARTLARI 2017 kitabını PDF formatında indirmek için lütfen aşağıda yer alan formu doldurunuz.