ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 2013

Bir akademik programın akreditasyonu verilen eğitimin kalite standartları yönünden değerlendirilmesidir. Tıp ve eczacılık gibi bazı meslekler doğrudan halk sağlığı ile ilgili olduklarından, bu özellikleri gereği belirli kalite standartlarını güvence altına almak zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında, Eczacılık Lisans Eğitimi Akademik Programının Akreditasyonu, eczacılık fakültelerinde verilen lisans eğitiminin kalite standartları yönünden değerlendirilmesidir.

Akreditasyon sürecindeki ilk aşama, akreditasyonun temelini oluşturan ve akreditasyon kurumu tarafından yüksek öğretim programını değerlendirmeye olanak sağlayacak olan mükemmeliyet standartlarının belirlenmesidir. Bu standartlar, oluşturulacak sistemin gereklerini ortaya koyar ve yüksek nitelikli eğitim programlarının geliştirilmesi için yapılması gerekenleri belirler. Diğer bir ifade ile standartlar, bir yüksek öğretim programının kabul edilebilir düzeyde olduğuna karar verilebilmesi için hangi öğelerin programda bulunması gerektiğini gösterirler. Bu nedenle, Eczacılık Meslek Eğitim Programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından gerekli yeterlilikleri sağlayacak nitelikte olmalı ve öğrencilerin eğitimlerinde hedeflenen tüm çıktıları ve mesleki yeterlilikleri kazanmalarını sağlamalıdır.

Yeterlilik Standartları, kişinin bilgilenme (üniversite eğitimi aracılığıyla) ve deneyim (eğitim sürecindeki stajlar ve daha sonraki meslek uygulamaları aracılığıyla) temelinde kazandığı, bir eczacının mesleğini gerektiği gibi yapmasını sağlayan beceri, tutum ve diğer özellikleri (değerler ve inançlar dâhil) tanımlar.

Buna karşılık Meslek Uygulama Standartları, meslek uygulamalarında belirli bir uyum ve tutarlılık düzeyi sağlamak üzere eczacıların başvurdukları sistemler, süreçler ve bilgilerle ilgilidir. Eczacılar bu sayede kendi meslek uygulamalarını değerlendirip belirli kalite göstergelerine göre ölçebilirler. Başka bir deyişle, meslek uygulama standartları, mesleğe mensup kişilerin, sundukları hizmetleri geliştirmek için başvurdukları bir kendi kendini değerlendirme ve kalite denetim aracı olarak işlev görür.

Eczacılık Yeterlilik Standartları 2013, Türkiye'de topluma sunulan eczacılık hizmetlerinin ve eczacılık eğitiminin kalite standartlarını yükseltme yolunda gösterilen çabalara destek olmak üzere hazırlanmıştır.

E-KİTAP İNDİR

Değerli ziyaretçi,

ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 2013 kitabını PDF formatında indirmek için lütfen aşağıda yer alan formu doldurunuz.