Sürekli Mesleki Gelişim

Farmakoloji Spot Bilgi-Paroksetin Almayı Unutan Hasta Olgusu: İlaç Danışmanlığı

Bu derste Prof. Dr. Buharalıoğlu toplum eczacılarının sadece hastalara ilaçları sunmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların tedavi süreçlerine sağladığı önemli katkıları ilaç danışmanlığı çerçevesinde ele alıyor. Eczacılık pratiğinde sık rastlanılan antidepresan doz atlama olgusu ile birinci basamak sağlık hizmet sunucusu toplum eczanelerinde basit, sıradan ve sık karşılabilen durumların görünenden çok daha karmaşık olabileceğini vurguluyor. Toplum eczacılarının hastaların ilaç tedavisi ile ilgili sorunlarını çözerken yapacağı ilaç danışmanlığı konularını farmakolojik temelleri ile açıklıyor. Konuyu farklı açılardan analiz ederek eleştirel düşünmenin önemini vurgulayan bu derste aşağıdaki temel sorulara cevap arıyor.

Paroksetin kullanan bir hasta doz atladığında;

1. Hastayı hangi konularda bilgilendirmek gerekir?

2. Hasta birkaç doz daha atlarsa başına neler gelebilir?

3. Hastayı diğer hangi konularda uyarmalısınız?

4. Bu durumun ortaya çıkmaması için hastaya ilacı verilirken ne tür bir hasta bilgilendirme yapılmalıdır?

İlgili Videolar