Bilim Damlaları

PANDEMİ SONRASI YAPAY ZEKA ÇAĞINDA ECZACILIK

Hazırlayan ve sunan: Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES

Eczacılık, sağlık alanında önemli bir meslek dalıdır ve toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde kritik bir rol oynar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılında ve COVID-19 pandemisi sonrasında, eczacılığın dünya genelinde geldiği nokta önemli bir tartışma konusudur. Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES, bu konuda gerçekçi bir bakış açısıyla Türkiye'deki eczacılık mesleğinin durumunu ve yaşanan sorunları analiz etmekte ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Eczacılığın dünya genelindeki gelişimi, yeni teknolojilerin ve bilimsel ilerlemelerin etkisiyle önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Yapay zeka çağı, eczacılık alanında da büyük bir değişimi beraberinde getirmiştir. İlaç keşfi ve geliştirme süreçleri, ilaç etkileşimleri ve yan etkilerin yönetimi gibi alanlarda yapay zeka ve veri analitiği önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak, Türkiye'de eczacılık mesleği ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Eczacılık eğitimi, mevcut müfredat ve eğitim sistemi açısından yeniden düzenlenmesi gereken bir alandır. Eczacılık fakültelerindeki eğitim programlarının güncellenmesi, çağdaş farmasötik bilgi ve becerilerin kazandırılması, klinik deneyimlerin artırılması ve teknoloji odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Özellikle toplum eczaneleri, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Bu eczanelerde sunulan klinik eczacılık hizmetleri, hasta danışmanlığı, ilaç etkileşimi kontrolü, ilaç uyumu takibi gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu alanda önemli bir eksiklik vardır ve bu sorun, eczacılık eğitimiyle çözülebilir. Aile hekimliği eczacılığı (GP pharmacist) kavramı da, eczacının aile hekimleriyle işbirliği yaparak hasta bakımında aktif bir rol oynamasını öngörür. Bu yaklaşımın benimsenmesi ve uygulanması için eğitimli eczacıların sayısının artırılması ve eczacılık fakültelerinde bu alana yönelik derslerin eklenmesi önemlidir.

Türkiye'de eczacılık mesleğinin gelişimi için eğitim sistemi reformları yanı sıra, mesleki rollerin güçlendirilmesi, eczacıların multidisipliner ekip içinde aktif bir şekilde yer alması, ilaç politikalarının etkin bir şekilde uygulanması ve halkın sağlık bilincinin artırılması da gerekmektedir. Ayrıca, sürekli mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak da önemlidir.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES bu konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılında eczacılık mesleğinin Türkiye'de önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizmekte ve bu sorunların üstesinden gelmek için somut çözüm önerilerini gerçekçi ve kanıta dayalı bir yaklaşımla tartışmaya açmaktadır.

İlgili Videolar