Sürekli Mesleki Gelişim

Baroreseptör Refleks Mekanizma ve Ortostatik Hipotansiyon Bölüm-2

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU birbirini takip eden iki dersin bu ikinci bölümünde ortostatik (postüral) hipotansiyonun nasıl ortaya çıktığını açıklıyor. Hangi ilaçların ortostatik (postüral) hipotansiyona neden olduklarından bahsediyor. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu toplum eczacılarının bu tür şikâyetleri olan hastalarına nasıl ilaç danışmanlığı yapmaları gerektiğini açıklayan son kısım ile ders son buluyor.


Bu derste Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU’nun değindiği ana başlıklar ve genel ilkeler aşağıda sunulmuştur:


1. Fizyolojik olarak iskelet kası pompası ve ekstremitelerin venlerinde yer alan tek yönlü kapakçıklar (valfler) kanın kalbe geri dönüşünde önemli rol oynar. İskelet kası pompası mekanizmasının iyi çalışmadığı durumlarda kişi bayılabilir.

2. Ortostatik (postural) hipotansiyon, ayakta (dik) bir pozisyona geçildiğinde kan basıncında görülen aşırı düşüştür. En büyük risklerinden biri senkop yani bayılmadır.

3. Ortostatik (postüral) hipotansiyona ve ardından senkopa yol açabilecek ilaçlar genellikle kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan sempatik aktivasyonu engelleyen (alfa blokörler) veya kan hacmini azaltan (diüretikler) ilaçlardır. Santral sinir sistemi üzerine etkili antipsikotik veya antidepresan ilaçlar da bu tür yan etkilere neden olabilir.

4. Toplum eczacılarının postüral hipotansiyon konusunda yapacakları danışmanlık oldukça önemlidir. Çünkü özellikle yaşlılar bu yan etki sonucu yaşayacakları senkop ile birlikte başını çarpma veya kalça kemiğini kırma gibi oldukça riskli durumlarla karşı karşıya kalabilir.

İlgili Videolar