Sürekli Mesleki Gelişim

Otonom Sinir Sistemi Kendi Başına Hareket Edebilir mi?

Bu videoda Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU otonom sinir sisteminin kavramsal olarak daha iyi anlaşılması için sinir sistemi ile ilişkisini değerlendiriyor. Bu değerlendirmenin ileride bazı ilaçların terapötik etkilerini anlamanıza katkıda bulunacağının altını çiziyor. Dersin sonunda bu bilgiyi santral etkili alfa-2 agonistlerin kan basıncını düşürücü etkisiyle örneklendiriyor. Bu videoda Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU’nun değindiği noktalar ve genel ilkeler aşağıdadır:

1. Vücuttaki bütün sistemlerin en karmaşığı olan sinir sistemini anlama çabaları çok eskidir.

2. Vücudumuzda tek bir sinir sistemi olsa da anlama kolaylığı sağlamak adına ve anatomik ve fizyolojik farklılıklara dayanarak sinir sistemi santral ve periferik olmak üzere ikiye ayrılır.

3. Santral (merkezi) sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Periferik (çevresel) sinir sistemi ise otonom ve somatik sinir sistemlerinden oluşur.

4. Asetilkolin hem otonomik hem de somatik motor sinir uçlarından salıverilir, yani asetilkolin hem otonom hem de somatik sinir sisteminde sinirsel aşırımdan sorumludur. 5. Tarihsel gözlemlere dayanarak otonom sinir sistemine vejetatif, viseral veya istemsiz sinir sistemi adları da verilir. Ancak otonom sinir sistemi, santral sinir sisteminden ayrı düşünülmemelidir. Otonom sinir sistemini santral sinir sisteminin bir bölümüdür ve kontrolü altındadır. Bu bağlamda otonom sinir sistemi bağımsız yani otonom değildir.

İlgili Videolar