Sürekli Mesleki Gelişim

Farmakoloji Spot Bilgi-Omeprazol ile İlaç-İlaç Etkileşimleri:Olgu Çalışması

Bu videoda Prof. Dr. Kemal Buharalıoğlu klinikte sık rastlanılan bir ilaç olan omeprazol’ün advers etkileri ve ilaç-ilaç etkileşimlerini bir olgu üzerinden açıklıyor. Toplum eczanelerinde basit, sıradan ve sık karşılabilen durumların nasıl göründüğünden daha karmaşık olabileceğine değiniyor. Video farmasötik bakım hizmeti sunan toplum eczacılarının hastaların ilaç tedavisi ile ilgili sorunlarını çözmesinin önemine değinerek sonlanıyor. Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmak için konuya farklı açılardan yaklaşılarak hazırlanan bu videoda aşağıdaki temel soruların cevapları verilmiştir:

  1. Genelde basit bir rahatsızlık olarak görülen diyare özellikle hangi hasta grubunda dikkatle takip edilmeli ve gerçek nedeni anlaşılmalıdır?

  2. Omeprazolün diyareye yol açma mekanizması nedir?

  3. Diğer hangi ilaçlar diyareye yol açabilir?

  4. Omeprazol diğer hangi ilaçlarla ve hangi mekanizma ile etkileşim gösterir?

  5. Omeprazol ile ilaç-ilaç etkileşimi tespit edilen bir durumlarda toplum eczacıları ne tür önerilerde bulunulabilir?  

       Yönetmen:Dilaver Bayındır

İlgili Videolar