Sürekli Mesleki Gelişim

Bir Farmakoloji Yolculuğu

Bu videoda Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU farmakolojide çok önemli ve merkezi konumda bulunan otonom sinir sistemine bir giriş yapıyor. Tarihçesinden başlayarak günümüzdeki önemine değiniyor. Otonom sinir sistemindeki bozuklukların nasıl diğer sistemleri de ilgilendiren hastalıklara katkıda bulunabileceğinden bahsediyor. Tüm bunlardan sonra farmakoloji dersinin diğer konularını daha iyi anlamak için otonom sinir sistemi bilgilerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. İnsanlık tarihin başından bu yana bu sistem ile ilişkisine vurgu yaparak videoyu sonlandırıyor. Bu videoda Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU’nun değindiği noktalar ve genel ilkeler aşağıdadır: 1. Otonom sinir sistemi sempatik, parasempatik ve enterik sinir sisteminden oluşur. 2. Otonom sinir sistemi düz kas ve kalp işlevlerini etkiler. Metabolik faaliyetleri ve sekresyonları düzenler. Bu şekilde organizmanın iç ve dış ortamlardaki değişikliklere uyumunu sağlar; fizyolojik bütünlüğünü sürdürür (homeostaz). 3. Otonomik işlev bozukluğu kardiyovasküler (ör. hipertansiyon), duygu durum (ör., depresyon), nörolojik (ör. Alzheimer) ve endokrin (ör. diyabet) hastalıkların patojenezine katkıda bulunur veya belirtilerinden sorumludur. 4. Günümüzde piyasada bulunan ve sık kullanılan çoğu ilaçlar etkilerini otonom sinir sistemi üzerindeki hedefler üzerinden gösterirler. 5. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu toplum eczacılarının ilaç danışmanlığı görevini yerine getirebilmesinde otonom sinir sistemi farmakolojisinin temel ilkelerinin anlaşılması son derece önemlidir. Not: Değerli öğrenciler Youtube videoları gibi uzaktan eğitim yöntemlerinin çeşitli dezavantajları olsa da avantajları da bulunmaktadır. Derslere dilediğiniz zaman çalışabilmek veya konuları istediğiniz hızda takip etmek veya istediğiniz kadar tekrarlamak gibi. Bu bakış açısıyla, sizleri uzaktan eğitimin avantajlarını ön plana çıkartmaya davet ediyorum.

İlgili Videolar