Sürekli Mesleki Gelişim

Sorgulanmayan Bir Meslek İcra Edilmeye Değmez !

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU “Meslek Nedir?” ve “Eczacılık Bir Meslek midir?” videolarından sonra bu üçüncü video ile eczacılığın mesleki problemlerine değinmeye devam ediyor. Amerikan Eczacılık Fakülteleri Birliği ve Amerikan Eczacılık Eğitimi Konseyi tarafından gerçekleştirilen Eczacılık Anketi Genel Raporu’ndan yola çıkarak ülkemizin eczacılık ile ilgili güncel sorunlarını tartışıyor. ABD’de 1950 yılında yayımlanmış bir raporun ülkemizde eczacılık alanında halen yaşanmakta olan güncel problemlerin çözümüne ilişkin yol gösterici olabileceğinin altını çiziyor ve diğer ülkelerin tecrübelerinden faydalanmanın önemini vurguluyor. Son tahlilde Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU, bugün eczacılıkta yaşanan problemlerin çıkış noktasının ve çözüm yerinin eczacılık lisans eğitimi olduğunun altını çiziyor.

Yönetmen:Dilaver Bayındır

İlgili Videolar