Sürekli Mesleki Gelişim

Uluslararası Eczacılık Federasyonu’ndan (FIP) Tüm Ülkelere Harekete Geçme Çağrısı

Bu videoda Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU Koronavirüs / COVID-19 Ön Cephesinde Savaşan Eczacılar ve Eczane Çalışanlarını Desteklemek İçin Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) yayımladığı EYLEM ÇAĞRISI’nı açıklıyor. Birinci basamak sağlık hizmet sunucusu toplum eczanelerinin pandemi ile birlikte inanılmaz derecede artış gösteren iş yüklerinin aksamaması için neler yapılabileceğinden bahsediyor. Eylem Çağrısı’nın, ülkemiz pandeminin henüz en yüksek noktasına ulaşmadığı bugünlerde iyi değerlendirilerek eksikliklerimizi tespit etmek ve ülkemizdeki mevcut sorunlarımıza farklı bakış açılarıyla yaklaşmak için incelenmesi ve tartışılması ve ardından bir yol haritası çıkartılmasının gerekliliğine değiniyor.

İlgili Videolar