Sürekli Mesleki Gelişim

Hastalık Yükü

Bu yeni video serisinde Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU birinci basamak sağlık hizmetleri açısından oldukça önemli bir kavramı, hastalık yükünü, açıklıyor. Hastalık yükünün önemli ölçütlerinden biri olan DALY Disability-Adjusted Life Year, yani “yeti yitimine / engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı üzerinde duruyor. Diyabet üzerinden örnekler vererek eczacıların bulaşıcı olmayan hastalıkların toplum üzerindeki olumsuz etkileri konusunda yapabilecekleri önemli katkılardan bahsediyor. Tip 2 diyabeti olan hastalara serbest eczanelerin ne tür hizmetler vererek bu hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceği ve sağlık sistemi üzerine maliyetlerinin azaltılabileceği sorusunu tartışmaya açıyor.

İlgili Videolar