Sürekli Mesleki Gelişim

Kalp Yetmezliğinde Beta Blokörler Dost mu Düşman mı ?

Bu videoda Prof. Dr. Kemal Buharalıoğlu ilaçların fayda risk oranlarının zaman içerisinde değişimini kalp yetmezliğinde beta blokör kullanımını örnek vererek tartışıyor. Bir zamanlar kontrendike olarak değerlendirilen beta blokörlerin yapılan klinik çalışmalarla tedavide nasıl önemli ilaçlar haline geldiğini açıklıyor. Kalp yetmezliği tedavisinde; beta blokörlere istenmeyen maruziyet ile kontrollü doz titrasyonu arasındaki farkın altını çizerek ilaçlara atfedilen iki ucu keskin bıçak kavramına işaret ediyor. Ayrıca, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu serbest eczanelerin kalp yetmezliği hastalarına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda önerilerde bulunuyor.

İlgili Videolar