Sürekli Mesleki Gelişim

İnsanları Sevmezseniz Bu İşi Asla Yapamazsınız!

Eczacılar toplumda sık rastlanılan rahatsızlıkları veya yaşamı tehdit eden hastalıkların işaret ve belirtilerini yakalayıp hastaları uygun şekilde yönlendirerek onların gereksiz yere ızdırap çekmelerini önleyebilir, yaşam kalitelerini artırabilir ve hatta yaşamlarını koruyabilirler. Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU bu videoda Kanada'lı bir eczacının yaşadığı gerçek bir olgudan yola çıkarak eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerindeki önemli rolünü çarpıcı bir şekilde açıklamaktadır.

İlgili Videolar