Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 9: İlaç Danışmanlığı

Eczacıların, sağlık hizmeti sunucularının, hastaların ve/veya bakıcılarının gereksinimlerini karşılamak üzere ilaçlara ilişkin konularda kanıta dayalı uygun bilgi sağlama ve öneride bulunma yükümlülükleri vardır. Eczacılar hasta bakımına ilaç danışmanlığı yaparak katkıda bulunur ve ilaç tedavisinin optimizasyonuna destek olurlar. Klinik eczacıların bu hizmetleri hastalarda güvenli ve etkili ilaç kullanımının temelini oluşturur. Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES, Eczacılık Akademisi'nde bu derste eczacıların ilaç bilgisi sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini anlatmaktadır.

İlgili Videolar