Sürekli Mesleki Gelişim

Farmakovijilansa Giriş

Farmakovijilansa çarpıcı bir giriş. Fokomeli, Yunanca phoco (fok balığı) ve melos (uzuv) kelimelerinden türetilmiştir ve ‘talidomit bebeklerinin’ malformasyonlu ekstremitelerinin, fok balığının yüzgeçlerine benzerliğine işaret etmektedir. Doç.Dr. Kemal BUHARALIOĞLU'ndan Eczacılık Akademisi'nde Farmakovijilansın önemini gerçek hayattan çarpıcı bir örnekle öğrenebilmek ve içselleştirebilmek için mutlaka izlenmesi gereken bir ders.

İlgili Videolar