Sürekli Mesleki Gelişim

Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi - Bölüm 3

Bir meslek insanının mesleğinde başarılı olabilmesi için herşeyden önce mesleğinin tarihini çok iyi bilmesi gerekir. Bu gerçekten hareketle Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU sizler için Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi konusunu ilgi çekici ve aydınlatıcı üç bölüm halinde sunuyor. En az ilk iki bölüm kadar ilgi çekici ve bilgilendirici olan bu son bölüm farmakoloji ve toksikolojinin gelişimi açısından çok önemli bir figür olan Paracelsus ile başlıyor. BUHARALIOĞLU, Paracelsus'un tarihte ilk kez ileri sürdürdüğü hastalıkların kimyasallarla tedavi edilebileceği görüşü ile Galen'in daha önceki yaklaşımları arasındaki önemli farklılıkları irdeliyor. Ardından tarihsel süreç içinde çok önemli yeri olan Nobel Ödüllü bilim insanı Paul Ehrlich'in kimyasalların hastalıkların tedavisindeki kullanılmasına ilişkin görüş, düşünce ve buluşlar ele alınıyor. Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi ders dizisinin bu son videosunu sizlere yönelttiği çok ilginç bir soruyla noktalıyor.Bir meslek insanının mesleğinde başarılı olabilmesi için herşeyden önce mesleğinin tarihini çok iyi bilmesi gerekir. Bu gerçekten hareketle Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU sizler için Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi konusunu ilgi çekici ve aydınlatıcı üç bölüm halinde sunuyor. En az ilk iki bölüm kadar ilgi çekici ve bilgilendirici olan bu son bölüm farmakoloji ve toksikolojinin gelişim açısından çok önemli bir figür olan Paracelsus ile başlıyor. BUHARALIOĞLU, Paracelsus'un tarihte ilk kez ileri sürdürdüğü hastalıkların kimyasallarla tedavi edilebileceği görüşü ile Galen'in daha önceki yaklaşımları arasındaki önemli farklılıkları irdeliyor. Ardından tarihsel süreç içinde çok önemli yeri olan Nobel Ödüllü bilim insanı Paul Ehrlich'in kimyasalların hastalıkların tedavisindeki kullanılmasına ilişkin görüş, düşünce ve buluşlar ele alınıyor. Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi ders dizisinin bu son videosunu sizlere yönelttiği çok ilginç bir soruyla noktalıyor.

İlgili Videolar