Sürekli Mesleki Gelişim

Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi - Bölüm 2

Geçmişini kontrol eden geleceğini de kontrol eder. Bu nedenle bir meslek insanının mesleğinde başarılı olabilmesi için herşeyden önce mesleğinin tarihini çok iyi bilmesi gerekir. Bu gerçekten hareketle Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU sizler için Farmakolojinin Tarihsel Gelişimi konusunu ilgi çekici ve aydınlatıcı üç bölüm halinde sunuyor. Bu ikinci bölümde, insanlığın en eski mesleklerinden biri olan eczacılığın doğuşu anlatılıyor. İnsanoğlunun ilaç kullanma davranışını edinmesi ve geliştirmesi, farmakodinami kavramının kökenleri, eczacılığın sembolü, Galen'den Hipokrat'a klasik çağda ilaçla tedavi yaklaşımları yine aydınlatıcı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

İlgili Videolar