Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 8: Multidisipliner Çalışma

Eczacılık Akademisi'nde klinik eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından "STANDART 8: Multidisipliner Çalışma" konusu ele alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'ne göre hastanelerdeki servis hizmetleri uzman, uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ile eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi branşla ilgili diğer meslek mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en iyi koşullarda, güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak, bakımının ve en kısa zamanda tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca servis içi hasta başı eğitimlerini de gerçekleştirmeyi amaçlar. Eczacılar da multidisiplinere sağlık ekibinin bir üyesi olarak hizmet sunmak üzere servis vizitlerine ve klinik toplantılarına katılırlar.

İlgili Videolar