Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 7: İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması

Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından " STANDART 7: İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması" konusu anlatılmaktadır. Hastaların zarar görme nedenleri arasında en önlenebilir olanlardan biri ilaç hatalarıdır. İlaç hatası, ‘‘ilaç sağlık çalışanının, hastanın veya üreticinin kontrolünde olmasına rağmen, hastanın ilaçtan zarar görmesine ya da uygun olmayan ilacı almasına sebep olan önlenebilir bir olay’’ olarak tanımlanır.

İlgili Videolar