Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 6: Terapötik İlaç İzlemi

Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından "STANDART 6 : Terapötik İlaç İzlemi" anlatılmaktadır. Terapötik İlaç İzlemi, bir klinik eczacının serum konsantrasyonları ile terapötik ve advers etkileri arasında yakın ilişki olduğu bilinen ilaçlarla yapılan tedaviyi optimize etmek için uyguladığı çok önemli bir süreçtir.

İlgili Videolar