Bilim Damlaları

Belgeseller

//www.youtube.com/embed/

Levent Üstünes 1. Hastane Eczacılığı Eğitim Sempozyumu - Antalya 15.12.2015

Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES'in bu konuşması 15 Aralık 2015 tarihinde Antalya'da T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Hastane Eczacılığı Eğitim Sempozyumun'da yapılmıştır. Konuşmada hastane eczacılığının tarihsel gelişimi ve günümüzün modern eczacılık uygulamalarının doğuşuna etkisi, meslek kuruluşları, eczacılık eğitimi, hasta güvenliği, eczacılıkta uzmanlık, öngörülü liderlik gibi değişik başlıklar altında derinlemesine irdelenmektedir. Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES kanıta dayalı bu tarihsel bilgiler ışığında Türkiye'de eczacılığın sorunları ve bunların çözümüne ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunmaktadır.

İlgili Videolar

 • Belgeseller
  Levent Üstünes 1. Hastane Eczacılığı Eğitim Sempozyumu - Antalya 15.12.2015
 • Belgeseller
  SAĞLIKTA ÇIĞIR AÇAN ÇOK ÖNEMLİ BİR YENİLİK: GEN TEDAVİSİ
 • Belgeseller
  ATA'NIN BEYAZ TRENİNDEKİ ÇOCUK: Hanri Benazus
 • Belgeseller
  Neden Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi?
 • Belgeseller
  Klinik Eczacılık: Hasta Bakımında Yeni Bir Konsept (Clinical Pharmacy: A New Concept In Patient Care) (1968)
 • Belgeseller
  Turning Point (altyazılı)