Bilim Damlaları

Levent Üstünes 1. Hastane Eczacılığı Eğitim Sempozyumu - Antalya 15.12.2015

Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES'in bu konuşması 15 Aralık 2015 tarihinde Antalya'da T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Hastane Eczacılığı Eğitim Sempozyumun'da yapılmıştır. Konuşmada hastane eczacılığının tarihsel gelişimi ve günümüzün modern eczacılık uygulamalarının doğuşuna etkisi, meslek kuruluşları, eczacılık eğitimi, hasta güvenliği, eczacılıkta uzmanlık, öngörülü liderlik gibi değişik başlıklar altında derinlemesine irdelenmektedir. Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES kanıta dayalı bu tarihsel bilgiler ışığında Türkiye'de eczacılığın sorunları ve bunların çözümüne ilişkin değerlendirme ve önerilerde bulunmaktadır.

İlgili Videolar