Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 5 : İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından "STANDART 5 : İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi" anlatılmaktadır. İlaç etkileşmesi hastanın ilaca verdiği yanıt, gıdalar, beslenme takviyeleri, ilaç formülasyonunda bulunan eksipiyanlar, çevresel faktörler, diğer ilaçlar veya hastalıklar tarafından değiştirildiğinde ortaya çıkar. İlaçlar arasındaki etkileşmeler (ilaç-ilaç etkileşimleri) yararlı veya zararlı nitelikte olabilir. Zararlı ilaç etkileşmeleri ilaçların etkilerinin kontrol dışı şiddetlenmesine veya zayıflamasına, advers etkilerin görülme sıklığının artmasına ve laboratuvar test sonuçlarının yanlış yorumlanmasına neden olabilir. İlaç etkileşmelerinin önlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi için mevcut yerel standart çalışma prosedürüne göre bir klinik eczacı tarafından gereken incelemenin yapılması ve sağlık ekibi üyelerinin gereken dikkati göstermesi, hastada önemli zarara yol açmaksızın ilaç etkileşmelerinin tanımlanmasını ve önlenmesini sağlar.

İlgili Videolar