Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) advers ilaç reaksiyonunu “ilacın insanda hastalıklara karşı profilaksi, tanı, tedavi ya da fizyolojik fonksiyonların düzeltilmesi için kullanılan dozları ile oluşan zararlı ve istenmeyen yanıt” olarak tanımlamıştır. Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından "STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi" anlatılmaktadır. İlaçların güvenli kullanımı advers etkileri ile ilgili konuların dikkatle ele alınmasını gerektirir. Klinik eczacının en önemli görevlerinden biri advers ilaç reaksiyonlarını önlemek üzere gereken önlemleri almak ve daha önce advers ilaç reaksiyonu yaşamış hastalarda bunların yeniden yaşanmasını önlemektir.

İlgili Videolar