Sürekli Mesleki Gelişim

Klinik Eczacılık

//www.youtube.com/embed/

STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) advers ilaç reaksiyonunu “ilacın insanda hastalıklara karşı profilaksi, tanı, tedavi ya da fizyolojik fonksiyonların düzeltilmesi için kullanılan dozları ile oluşan zararlı ve istenmeyen yanıt” olarak tanımlamıştır. Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından "STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi" anlatılmaktadır. İlaçların güvenli kullanımı advers etkileri ile ilgili konuların dikkatle ele alınmasını gerektirir. Klinik eczacının en önemli görevlerinden biri advers ilaç reaksiyonlarını önlemek üzere gereken önlemleri almak ve daha önce advers ilaç reaksiyonu yaşamış hastalarda bunların yeniden yaşanmasını önlemektir.

İlgili Videolar

 • Klinik Eczacılık
  STANDART 8: Multidisipliner Çalışma
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 7: İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 6: Terapötik İlaç İzlemi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 5 : İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 2 : İlaç Tedavisi İzlemi (Farmasötik Bakım)
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 1 : İlaç Öyküsü Görüşmesi ve İlaç Mutabakatı
 • Klinik Eczacılık
  Klinik Eczacilik Standartlarına Giriş
 • Klinik Eczacılık
  Klinisyenlik, Klinik Eczacılık ve Meslek Doktorası
 • Klinik Eczacılık
  Tanım: Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım