Sürekli Mesleki Gelişim

Klinik Eczacılık

//www.youtube.com/embed/

STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi

Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından " STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi" konusu anlatılmaktadır. Reçete izlemi ve incelemesinin amacı hastanın ilaç tedavisini optimize etmektir. Bu, doğru hastanın, doğru ilacı, doğru dozda, doğru uygulama yoluyla ve doğru zamanda almasını gerektirir. Eczacı reçete izlemi ve incelemesi yoluyla tedaviyi optimize etmek üzere mevcut sorunları ve ilaç tedavisini iyileştirme fırsatlarını belirleme imkânı bulur. Bu şekilde ilaçla ilişkili problemlerin en aza indirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, reçete izlemi ve incelemesi uygulanmakta olan ilaç tedavisinin sonuçlarının gözden geçirilmesine ve hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesine de olanak sağlar.

İlgili Videolar

 • Klinik Eczacılık
  STANDART 8: Multidisipliner Çalışma
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 7: İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 6: Terapötik İlaç İzlemi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 5 : İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 2 : İlaç Tedavisi İzlemi (Farmasötik Bakım)
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 1 : İlaç Öyküsü Görüşmesi ve İlaç Mutabakatı
 • Klinik Eczacılık
  Klinik Eczacilik Standartlarına Giriş
 • Klinik Eczacılık
  Klinisyenlik, Klinik Eczacılık ve Meslek Doktorası
 • Klinik Eczacılık
  Tanım: Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım