Sürekli Mesleki Gelişim

STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi

Klinik Eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının ele alındığı "Klinik Eczacılık Standartları" ders dizisinin bu dersinde, Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES tarafından " STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi" konusu anlatılmaktadır. Reçete izlemi ve incelemesinin amacı hastanın ilaç tedavisini optimize etmektir. Bu, doğru hastanın, doğru ilacı, doğru dozda, doğru uygulama yoluyla ve doğru zamanda almasını gerektirir. Eczacı reçete izlemi ve incelemesi yoluyla tedaviyi optimize etmek üzere mevcut sorunları ve ilaç tedavisini iyileştirme fırsatlarını belirleme imkânı bulur. Bu şekilde ilaçla ilişkili problemlerin en aza indirilmesi sağlanabilir. Ayrıca, reçete izlemi ve incelemesi uygulanmakta olan ilaç tedavisinin sonuçlarının gözden geçirilmesine ve hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesine de olanak sağlar.

İlgili Videolar