Sürekli Mesleki Gelişim

Hasta Tanımlayıcı Figürler

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta ulusal bir kalite sistemi oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede , kamu, üniversite ve özel hastaneleri kapsayacak şekilde bir 'Hastane Hizmet Kalite Standartları' seti hazırlanmıştır. Hazırlanan ilk standartlardan biri hastalarla ilgili riskli bazı durumlara dikkat çekmek için 'Hasta Tanımlayıcı Figürler'e getirilmiştir. Böylece Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında sağlık çalışanları arasında ülke genelinde standart bir uygulama ve dil birliği sağlanması amaçlanmaktadır. Prof. Dr. Levent ÜSTÜNES Eczacılık Akademisi'ndeki bu derste hastane eczacıları ve klinik eczacılara için Hasta Tanımlayıcı Figürler konusunu işlemektedir.

İlgili Videolar