Sürekli Mesleki Gelişim

Klinik Eczacilik Standartlarına Giriş

Eczacılık Akademisi'nin bu ders dizisinde Klinik Eczacılık Standartları ele alınmaktadır. Klinik eczacılık ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik kullanımı ile ilgili olarak “hastanın bakım yolculuğu”na her aşamada katkıda bulunan bir eczacılık disiplinidir. Klinik eczacılık hizmetleri klinik yönden önem taşıyan ilaç kaynaklı sorunların belirlenmesi, ilaç kaynaklı sorunların insidansının azaltılması, hasta eğitimi ve hastanın tedaviye uyumunun geliştirilmesi, reçetelemenin iyileştirilmesi, klinik sonuçların (çıktıların) iyileştirilmesi, ilaç tedavisinde maliyet etkinliğin sağlanması ve hastanede yatış sürelerinin kısaltılması. Bu ders dizisinde Türkiye’de Klinik Eczacılık Uygulamasının hasta bakımına olan katkısını artırmak amacıyla hazırladığımız Klinik Eczacılık Standartları anlatılmaktadır.

İlgili Videolar