Sürekli Mesleki Gelişim

Klinik Eczacılık

//www.youtube.com/embed/

Klinik Eczacilik Standartlarına Giriş

Eczacılık Akademisi'nin bu ders dizisinde Klinik Eczacılık Standartları ele alınmaktadır. Klinik eczacılık ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik kullanımı ile ilgili olarak “hastanın bakım yolculuğu”na her aşamada katkıda bulunan bir eczacılık disiplinidir. Klinik eczacılık hizmetleri klinik yönden önem taşıyan ilaç kaynaklı sorunların belirlenmesi, ilaç kaynaklı sorunların insidansının azaltılması, hasta eğitimi ve hastanın tedaviye uyumunun geliştirilmesi, reçetelemenin iyileştirilmesi, klinik sonuçların (çıktıların) iyileştirilmesi, ilaç tedavisinde maliyet etkinliğin sağlanması ve hastanede yatış sürelerinin kısaltılması. Bu ders dizisinde Türkiye’de Klinik Eczacılık Uygulamasının hasta bakımına olan katkısını artırmak amacıyla hazırladığımız Klinik Eczacılık Standartları anlatılmaktadır.

İlgili Videolar

 • Klinik Eczacılık
  STANDART 8: Multidisipliner Çalışma
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 7: İlaç Hatalarının Önlenmesi, Belirlenmesi, Yönetimi ve Raporlanması
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 6: Terapötik İlaç İzlemi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 5 : İlaç Etkileşmelerinin Önlenmesi, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 4: Advers İlaç Reaksiyonlarının Önlenmesi, Saptanması, Değerlendirilmesi ve Yönetimi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 3 : Reçete İzlemi ve İncelemesi
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 2 : İlaç Tedavisi İzlemi (Farmasötik Bakım)
 • Klinik Eczacılık
  STANDART 1 : İlaç Öyküsü Görüşmesi ve İlaç Mutabakatı
 • Klinik Eczacılık
  Klinik Eczacilik Standartlarına Giriş
 • Klinik Eczacılık
  Klinisyenlik, Klinik Eczacılık ve Meslek Doktorası
 • Klinik Eczacılık
  Tanım: Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım