Sürekli Mesleki Gelişim

Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler

Bu derste Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler anlatılmaktadır. Bilindiği gibi uyuşturucu ve psikotrop maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında kullanımı özellikle sağlık açısından bağımlılık gibi birçok sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine imkân sağlanırken bu maddelerin suistimal edilmelerinin önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin başında "Özel Reçete Uygulaması" gelmektedir. Bu uygulama çerçevesinde, uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılır.

İlgili Videolar