Bilim Damlaları

Neden Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi?

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği (American Society of Health-System Pharmacists, ASHP) tarafından hazırlanan bu kısa filmde eczacılıkta uzmanlık eğitimi hakkında önemli bilgiler verilmektedir. ASHP, hastanelerde, sağlık bakım  organizasyonlarında, uzun süreli bakım tesislerinde hizmet sunan, evde bakım ve sağlık bakımının diğer bileşenlerini yürüten eczacıların çıkarlarını temsil eden bir mesleki kuruluştur. Daha önceki adı Amerikan Hastane Eczacılar Derneği olan ASHP'nin uzmanlık akreditasyonu, eğitim ve meslek uygulaması arasında bir köprü görevi gören ve mükemmelliyeti destekleyen önemli bir itici güçtür. ASHP, Amerika Birleşik Devletleri'nde eczacılıkta uzmanlık programlarını akredite etme yetkisi olan tek kuruluş konumundadır. ASHP, lisansüstü uzmanlık programlarının yüksek nitelikte eczacı iş gücünün en iyi kaynağı olduğuna ve standartların geliştirilmesi ve bir akreditasyon programı vasıtasıyla uzmanlık eğitimi verilen yerlerin desteklenmesi yükümlülüğü olduğuna inanmaktadır. ASHP, bu standartların ilkelerine ve felsefesine uyulmasını sağlamak için bir akreditasyon programı yönetir. Akreditasyon amacıyla, eczacılıkta uzmanlık, ASHP tarafından belirlenen ve onaylanan geçerli standartların gereksinimlerini karşılayan ve gerektiğinde bir uzmanlık programının geliştirilmesinde ortaklarla birlikte yürütülen organize bir lisansüstü öğretim ve uygulamalı eğitim programı olarak tanımlanabilir.

İlgili Videolar