Sürekli Mesleki Gelişim

Klinisyenlik, Klinik Eczacılık ve Meslek Doktorası

Bu derste modern eczacılık meslek uygulamasını yakından ilgilendiren temel kavramlar olan Klinisyen, Klinik Eczacı ve Meslek Doktorası konuları ele alınmaktadır.

İlgili Videolar