Giriş

Bu yeterlilik standardı, eczacıların, yasal gereklilikleri yerine getirmeleri ve bunlara uymalarıyla ilgilidir. Söz konusu yasal gereklilikler, mesleğe ilişkin uygulamalar, çalışma ortamları ve çalışılan yerlere ilişkin olup eczacıların çeşitli sorumluluklar üstlenebilecekleri işe alma, personel yönetimi ve iş yeri tasarımı gibi konuları etkilerler. Hazırlanmaları ve/veya yetkili makamın benimsemesi sonucu meslek uygulamalarını çevreleyen mevzuatın bir parçası haline gelen yönetmelikler, kılavuzlar ve standartlara uygun biçimde çalışma zorunluluğu da bu kapsamdadır. 

İlgili Videolar